Om Elbofa Grafisk

Elbofa Grafisk leverer alle typer trykksaker i store og små opplag. Vår styrke er rask levering og personlig oppfølging. Én person tar i mot din bestilling og samme person er med i alle faser av produksjonen frem til den leveres hos deg til avtalt tid, pris og kvalitet.

Det startet i 1951
Elbofa Grafisk ble etablert i 1951 - den første tiden som annonsekontor og tegnestue i Oslo sentrum, senere som arkoffsettrykkeri på Høybråten i Oslo.